مزایده فروش 15 پلاک زمین /شهرداری دولت آباد برخوار/ مجاد

  • شماره : 981
  • تاریخ ثبت : 1396/05/07
  • دستگاه : شهرداری ها
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش پانزده قطعه پلاک زمین با کاربری کارگاهی واقع به آدرس: منطقه صنعتی - تفکیکی حاجیان از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 

مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه شهرداری : روز دوشنبه مورخ96/5/23 

 

گشایش پاکت های مزایده:  روز سه شنبه مورخ 96/5/24

 

محل دریافت اسناد:  دولت آباد - بلوار طالقانی -03145822010

 

 

 

 

 

 

رضا اخوان - شهردار دولت آباد- روزنامه اصفهان امروز - مجاد