مزایده واگذاری بهره برداری اماکن/موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار

  • شماره : 500
  • تاریخ ثبت : 1395/12/14
  • دستگاه : نهاد های غیر دولتی
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار استان اصفهان در نظر دارد نســبت به وا گذاری بهره بــرداری اما کن مشــروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی به مدت یکسال شمسی  از طریق مزایده کتبی با استناد به مصوبه شماره1نهمین جلسه شورای استانی موسسه مورخ95/10/28ومصوبه شماره4دهمین جلســه شــورا مورخ 95/12/04 اقدام نماید.


لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت اطلاع از شرایط، دریافت و تکمیل فرم های مربوطه از تاریخ95/12/10 تا پایان وقت اداری مورخ95/12/17به آدرس : اصفهان، خیابان بزرگمهر، انتهای خیابان هشت بهشت شــرقی ،خیابان میثم، خیابان ارشاد، روبروی خانه معلم شماره4مراجعه نمایند.

 

 

ردیف مشخصات مورد مزایده قیمت پایه یکساله(ریال) نحوه دریافت مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده (ریال) آدرس
1 استخر سرپوشیده ایثار مجهز به سونا خشک،سونا خشک،سونا بخار،جکوزی،استخرکودکان و کلیه امکانات پیشرفته ورزشی و آب درمانی 5/040/000/000 ماهیانه در ابتدای هرماه 250/000/000 اصفهان،خیابان بزرگمهر،انتهای خیابان هشت بهشت شرقی،خیابان میثم،خیابان ارشاد روبری خانه معلم شماره 4
2 سالن ورزشی مجهز چندمنظوره ایثار مجهز به سکوی تماشاچیان به ظرفیت400 نفر و کلیه امکانات پیشرفته مورد نیاز 2/040/000/000 ماهیانه در ابتدای هرماه 100/000/000 اصفهان،خیابان بزرگمهر،انتهای خیابان هشت بهشت شرقی، خیابان میثم،خیابان ارشادروبروی خانه معلم شماره4
3 رستوران نگارستان مجهز به تجهیزات کامل پخت ،تشریفات و کترینگ 1/800/000/000 ماهیانه دردر ابتدای هرماه 90/000/000 اصفهان، خیابان کاوه، خیابان بهارستان غربی، نرسیده به تقاطع 17 شهریو،سمت چپ،جنب تالار ملک شهر،رستوران نگارستان

 

ضمنا" تاریخ باز گشایی و برگزاری مزایده در روز چهارشنبه مور خ95/12/18رأس ساعت9صبح در محل
فوق الذکر می باشد. (شرکت متقاضیان در جلسه بازگشایی بلا مانع است).

 

در ضمن تلفن پاسخگویی به سوالات فنی احتمالی متقاضیان در مزایده35290497-031می باشد.

 

 

 

 

                                                       مدیریت موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار استان اصفهان/روزنامه اصفهان زیبا