مزایده واگذاری دو باب مغازه/اداره اوقاف و امور خیریه

  • شماره : 471
  • تاریخ ثبت : 1395/12/02
  • دستگاه : دانشگاه ها و موسسات عالی
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

اداره اوقاف نایین در نظر دارد نسبت به واگذاری دو باب مغازه تجاری متعلق به موقوفات حسینیه چهل دختران روبروی آب انبار معصوم خانی و حاج شیخ علی محمدکسائی روبروی داروخانه شبانه روزی بصورت اجاره اقدام نماید.

متقاضیان جهت کسب اطلاع بیشتر به اوقاف مراجعه و یا با شماره تلفن46253084-031 تماس حاصل نمایند.

 

 

 

 

                                                                                                    احمد جبلی - رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نایین-روزنامه اصفهان امروز