بازگشت به نسخه اصلی
  • شماره : 821
  • تاریخ ثبت : 1396/04/17
  • دستگاه : نهاد های غیر دولتی
  • موضوع : مزایده

آگهی مزایده

مزایده اجاره بها رستوران ،بوفه/امورسینمایی استان اصفهان/ مجاد

امورسینمایی استان اصفهان در نظر دارد تعدادی از واحدهای تجاری مشــروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی

 به مدت یک ســال به صورت اجاره وا گذار نمایــد.


 

متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار مزایده (نوبت اول ) به مــدت ده روز از محل مورد نظر بازدید و مدارک و شرایط مزایده را از دفتر امور سینمایی استان دریافت نمایند.

 

 

ردیف مراکز جانبی نشانی متراژ شماره تماس
5 مغازه (نوبت دوم) گز-بلوار معلم- ابتدای خیابان سپاه - جنب سینما بهار حدودا20 متر 031-45721977
6 رستوران (نوبت اول) گز- بلوار معلم- ابتدای خیابان سپاه- سینما بهار حدودا28 متر 031-45721977
7 بوفه (نوبت اول) فولاد شهر- بلوار جمهوری- پارکینگ 15 - محله B1 سینما فرهنگ حدودا 11 متر 031-52639624

 

 

نشانی امور سینمایی استان اصفهان: اصفهان - چهارباغ عباسی ، کوی سپاهان ، طبقه فوقانی سینما سپاهان
ساعت تماس: 8/30-16   تلفن تماس:
03132207576

 

 

 

 

 

 

 


امورسینمایی استان اصفهان/ روزنامه اصفهان زیبا / مجاد