تبریک وتهنیت مدیرکل تعاون و رفاه اجتماعی/ مدیرعامل گروه نشریات و روزنامه اصفهان امروز

  • شماره : 448
  • تاریخ ثبت : 1395/11/17
  • دستگاه : اشخاص حقیقی
  • موضوع : تبریک و تسلیت

آگهی تبریک و تسلیت

جناب آقای محسن نیرومند
    

 

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان را تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال توفیقات روزافزون جنابعالی را مسئلت می نمایم.

 

 

 

                                                                                                                              

                                                                                                                                امیر اکبری - مدیرعامل گروه نشریات و روزنامه اصفهان امروز