بازگشت به نسخه اصلی
  • شماره : 496
  • تاریخ ثبت : 1395/12/14
  • دستگاه : اشخاص حقیقی
  • موضوع : تبریک و تسلیت

آگهی تبریک و تسلیت

تبریک وتهنیت به فرماندار/اشخاص حقیقی

جناب آقای احمد رضوانی نائینی

 

 

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان فرماندار اصفهان نشان از تخصص، تجربه و درایت شــما دارد. امید اســت با توکل به خداوند متعال و زیر سایه عنایات ویژه حضرت ولیعصر(عج) ، همواره پیروز و سربلند باشید.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      حسین صادق زاده/صاحب امتیاز ومدیرمسئول نشریه الکترونیکی مفتاح